Állattartó telepek korszerűsítésének támogatása

A pályázati Felhívás kódszáma – KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24

MIKOR LEHET BENYÚJTANI TÁMOGATÁSI KÉRLEMET?

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 30. napjától 2025. március 17. napjáig van lehetőség.

 • 1. értékelési szakasz: 2024. júlis 30. – 2024. augusztus 12.
 • 2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.
 • 3. értékelési szakasz: 2025. február 18. – 2025. március 03.
 • 4. értékelési szakasz: 2025. március 04. – 2025. március 17.

Mennyi támogatást lehet igényelni?

 • Minimum 200 millió Ft – max. 5 milliárd Ft

Mekkora a támogatás intenzitása?

 • Az összes elszámolható költség minimim 50%-a.

Mennyi előleg igényelhető?

 • A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Mennyi a művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

 • A művelete fizikai befejezésére a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
Pályázat állattartó telepeknek

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg?

 • 150 Milliárd Ft

Önállóan támogatható tevékenységek – Célterületek:

1.) célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítése)

 • Baromfitartó telepek korszerűsítése baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan
 • Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh és kecskefélék tartásához kapcsolódóan
 • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan

2.) célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások

 • Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

3.) célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében

 • Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések
 • Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat

4.) célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával

 • Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából

1) CÉLTERÜLET: ÁLLATTARTÓ TELEPEK ÁLTALÁNOS KORSZERŰSÍTÉSE (BELEÉRTVE ÚJ ÁLLATRATÓ TELEPEK LÉTESÍTÉSÉT IS)

a.) Baromfitartó telepek korszerűsítése baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan

 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • Épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Tojásjelölő-, osztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése.

b.) Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan

 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése)
 • Sertéstartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

c.) Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan:

 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz kapcsolódó valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása)
 • Szarvasmarhatartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, - kezelő és – felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • Takarmány – előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (pld: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda).
 • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
 • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pld: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter)

d.) Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan:

 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • Juh- és kecsketartó telepei épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (pld: fejőberendezések, tejhűtőő, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)
 • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése
 • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pld: körbálázó, rendsodró, kaszáló. silózó adapter)

e.) Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosító galamb, fürj, strucc, fácán fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan:

 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pld: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és – felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • Takarmány- előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 • Kizárólag ló- és nyúltartás kapcsán: Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pld: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter)

2.) CÉLTERÜLET: ÁLLATATRTÓ TELEPEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ ZÖLD BERUHÁZÁSOK

a.) Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek jellegükből adódóan az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozását szolgálják:

 • 1. Meglévő épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • 2. Meglévő épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • 3. Meglévő világítási rendszerek korszerűsítése.
 • 4. Meglévő beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

Az energiahatékonyság javulással járó tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás

Támogatás maximális mértéke: az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a /növelhető/

b.) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

 • 1. Napkollektorok alkalmazása
 • 2. Napelemes rendszer kialakítás (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is)
 • 3. Biomassza alapú rendszerek telepítése,
 • 4. hőszivattyús rendszerek telepítése,
 • 5. Geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása,
 • 6. Anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása,
 • 7. Szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása.

Támogatás maximális mértéke: az alaptámogatás azösszes elszámolható költség 70%-a.

3.) CÉLTERÜLET: ÁLLATTARTÓ TELEPEK FEJLESZTÉSE AZ AMMÓNIA-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS ÉRDEKÉBEN

Olyan tevékenységek megvalósítása a cél, melyek által csökken az ammónia és/vagy az ÜHG gázok kibocsátása, javul a levegő minősége, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelése.

a.) Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek jellegükből adódóan az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozását szolgálják:

 • a.) Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pld: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása)

  Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése kapcsán (=zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás esetén), illetve nem működő állattartó telep (= a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éves időszakban a művelettel érintetett állattartó telepen nem folyt állattartó tevékenység) termelésbe történő bevonását célzó művelet esetén támogatott!
 • b.) Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat. (pld: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése)

Támogatás maximális mértéke: az alaptámogatás azösszes elszámolható költség 80%-a.

4.) CÉLTERÜLET: ÁLLATTARTÓ TELEPEK JÁRVÁNYVÉDELMI BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA, SERTÉSÁGAZAT ESETÉN A FAROKKURTÍTÁS VISSZASZORÍTÁSÁVAL

Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása – Valamennyi az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

a.) Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek
b.) Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése

A támogatható tevékenységeket a felhívás 11. melléklete tartalmazza.

1) Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából:

Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb férőhely biztosítása érdekében, az alábbi megoldások valamelyikével:

 • a.) A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII.13.) AM rendeletben, valamint a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III.11.) FM rendeletben, valamint sertések védelmére vonatkozó minimum követelmények megállapításáról szóló a Tanács 2008/120/EK irányelvében (2008.december 18.) előírthoz képest legalább 20%-kal nagyobb férőhely biztosítása.
 • b.) A 2008/120/EK irányelvben szereplő értékhez képest legalább 15%-kal nagyobb férőhely biztosítása az alábbi kötelezettségvállalások legalább egyikével együtt:
  - többlet szalma biztosítása,
  - levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése,
  - a takarmány összetételének és az ellátásának módjában változtatás,
  - egészségi állapot monitorozása,
  - részben tömör padlózat biztosítása.

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

- Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés,
- Mérnöki feladatok;
- Projektmenedzsment;
- Egyéb szolgáltatások.
- A vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá telepi infrastruktúra
- Az 1.célterület vonatkozásában az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése (pld: mezőgazdasági pótkocsi, rakodógép, homlokrakodó, targonca)
- Az 1. és 4. célterület 1. pontja kapcsán telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményirányítási rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása.
- Minden állatfaj kapcsán az 1. célterület vonatkozásában: a szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pld: szervestrágyaszóró, trágya kijuttató adapter, hígtrágya kijuttatás céljára szolgáló hígtrágya szállító tartálykocsi) – nettó 100 000 000 Ft maximumig
- Alomszalma tároláshoz kapcsolódó tevékenysége: az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása;
- Az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pld: telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).
- Minden célterület kapcsán: Immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése.

KÜLÖNÖSEN NEM TÁMOGATHATÓK A KÖVETKEZŐ TEVÉKENYSÉGEK:

a) Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése (A 3. célterület esetében önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése támogatott).
b) A méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági
c) Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023.évi igénybevételének szabályairól szóló 25/2023. (VI.26.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek.
d) Folyékony bioüzemanyag előállítása.
e) Mezőgazdasági géptároló/gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása.
f) Forgóeszközök beszerzése
g) Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi) 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak
h) A felhívás, valamint a művelet célján méretébe, funkciójában, kialakításában, jelentősen túlmutató beruházások

Az alábbi esetekben – az 1. célterület, és a 2. célterület 1. pontja kapcsán – akár több szempontegyidejű teljesítésével - az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás érvényesíthető azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelők 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A fiatal mezőgazdasági termelő fogalomnak való megfelelést (lásd: Fogalomtár) a Kincstár állapítja meg (igazoló dokumentumok benyújtása nem szükséges).
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet:
 • Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átadója, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolni szükséges csatolni arról, hogy a mezőgazdasági igazgatási szervhez a gazdagátadási szerződés benyújtásra került. A gazdaságátadási szerződés aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint 2023.január 1. Az első kifizetési kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági igazgatási szerv határozatát a szerződés jóváhagyásáról.
 • Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átvevője, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolni szükséges, hogy a gazdaságátadási szerződésnek megfelelően gazdaságátadó a gazdaság minden elemének tulajdonjogát átadta a gazdaság átvevőnek.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest, amennyiben: a támogatási kérelem benyújtását megelőző – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min.30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.
 • A kollektív módon megvalósuló beruházás 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

A kedvezményezettek jelen felhívásban tervezett műveletük tekintetében további többlettámogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényelnek. A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a jelen felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában.

E támogatások külön pályázati felhívás keretében, a jelen felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában igénylehetők.

Töltsd ki adataidat és kollégánk hamarosan keres a részletekkel